Wybrane realizacje GEOXX

Pracownicy firmy GEOXX uczestniczyli w wielu projektach budowlanych realizowanych przede wszystkim na terenie: Olsztyna, Ciechanowa i Ostrołęki, a także województwa warmińsko-mazurskiego oraz pobliskich regionów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, potrafimy realizować zlecenia pod presją czasu, a jakość naszych usług jest na najwyższym poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z długą listą zrealizowanych przez nas projektów.

NADZORY GEOLOGICZNE / GEOTECHNICZNE NA BUDOWACH – 2010  

 1. Nadzór geologiczny na budowie boiska ORLIK 2012 na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie.
 2. Nadzór geologiczny na budowie boiska ORLIK 2012 na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Wańkowicza w Olsztynie.
 3. Nadzór geologiczny na budowie boiska ORLIK 2012 na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie.
 4. Nadzór geologiczny na budowie boiska ORLIK 2012 na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Herdera w Olsztynie.
 5. Nadzór geologiczny na budowie boiska ORLIK 2012 na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie.
 6. Nadzór geologiczny na budowie domu jednorodzinnego na działce budowlanej nr 195/30 w miejscowości Naglady.
 7. Nadzór geologiczny na budowie lodowiska przy ul. Korczaka w Bartoszycach.
 8. Badania geologiczne na terenie budowy E7 Kalsk – Miłomłyn:
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku od km 35+940÷36+225.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku od km 13+070÷13+130.
 • SPRAWOZDANIE z badań zagęszczenia wykonanego nasypu budowlanego po wymianie gruntów słabonośnych- w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, w km 29+900.
 • SPRAWOZDANIE z badań zagęszczenia wykonanego nasypu budowlanego po wymianie gruntów słabonośnych (organicznych)- w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku od km 34+160÷34+180.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku od km 30+550÷30+600.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na drodze dojazdowej nr 19 w km 0+070÷0+150 na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn.
 •   SPRAWOZDANIE z badań zagęszczenia wykonanego nasypu budowlanego po wymianie gruntów słabonośnych- w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku od km 13+650÷13+850.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku od km 12+400÷12+450.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku od km 15+035÷15+166.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku od km 21+365÷21+480.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku Węzeł “Marzewo”.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku od km 25+970÷26+115.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na drodze dojazdowej nr 24 w km 0+000÷0+343 na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku od km 9+985÷10+040.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na drogach dojazdowych WPPD-Ł3 i Ł4, nr 24 na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, odcinek km 4+900÷5+050.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku od km 35+500÷35+600.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku od km 14+320÷14+425.
 • SPRAWOZDANIE z badań zagęszczenia wykonanego nasypu budowlanego po wymianie gruntów słabonośnych- w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, w km 29+900.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na drodze dojazdowej nr 16 w km 0+980÷1+100 na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, odcinek km 5+600.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia przepustu P7.1, na terenie drogi ekspresowej S7, w km 9+101.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia przepustu PE-9, na terenie drogi ekspresowej S7, w km 9+250.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia przepustu PE-10, na terenie drogi ekspresowej S7, w km 9+350.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku od km 10+040÷10+130.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku od km 28+650÷28+765.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, w km 29+090.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, w km 31+720.
 • SPRAWOZDANIE z badań zagęszczenia wykonanego nasypu budowlanego po wymianie gruntów słabonośnych- w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, w km 31+750.
 • SPRAWOZDANIE z uzupełniających badań geotechnicznych w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, w km 10+580.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, km 0+300.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, km 8+800.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, km 16+370.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na odcinku km od 6+650÷6+980.
 • SPRAWOZDANIE z badań mających na celu określenie zasięgu występowania organicznych gruntów słabonośnych na terenie przebudowywanej drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn w sąsiedztwie obiektu inżynierskiego WS-27.

LISTA OPRACOWAŃ DLA POTRZEB PROJEKTOWANIA – 2010

 1. Badania geotechniczne w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, dla potrzeb projektu wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku od km 4+930÷5+100.
 2. Badania geotechniczne w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, dla potrzeb projektu wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku od km 2+800÷2+920.
 3. Badania geotechniczne w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, dla potrzeb projektu wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku od km 15+920÷16+120.
 4. Badania geotechniczne w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, dla potrzeb projektu wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku od km 10+420÷10+570.
 5. Badania geotechniczne w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, dla potrzeb projektu wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku od km 27+000÷27+125.
 6. Badania geotechniczne w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, dla potrzeb projektu wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku od km 35+280÷35+500.
 7. Badania geotechniczne w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, dla potrzeb projektu wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku od km 22+500÷22+610.
 8. Badania geotechniczne w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, dla potrzeb projektu wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku od km 3+800÷3+875.
 9. Badania geotechniczne w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, dla potrzeb projektu wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku od km 31+640÷31+780.
 10. Badania geotechniczne w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, dla potrzeb projektu wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku od km 35+620÷35+940.
 11. Badania geotechniczne w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, dla potrzeb projektu wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku od km 24+000÷24+100.
 12. Badania geotechniczne w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, dla potrzeb projektu wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku od km 27+880÷28+050.
 13. Badania geotechniczne w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, dla potrzeb projektu wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku km 20+280÷20+420.
 14. Badania geotechniczne w związku z przebudową drogi krajowej E7 Kalsk(Pasłęk)- Miłomłyn, na obszarze wzmocnienia podłoża gruntowego kolumnami CMC na odcinku od km 4+930÷5+100  /poletko E/.
 15. DOKUMENTACHA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlanego domku jednorodzinnego na działce budowlanej 141-58 przy ul.Kiemliczów Olsztynie.
 16. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne na działce budowlanej 209/6 w Klebarku Małym.
 17. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla określenia warunków gruntowo-wodnych poniżej rzędnych dna koryta drogowego, na terenie budowy ul. Sikorskiego (od ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej) z ul. Witosa (od ul. Kanta do ul. Sikorskiego) w Olsztynie. ZADANIE 1 /od km 1+100÷1+375/.
 18. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA określająca sta nasypu drogowego, na budowie ul. Sikorskiego, od km 0+280÷0+530.
 19. OPINIA GEOTECHNICZNA osnośnie warunków gruntowo- wodnych na działce 353/7 w Klebarku Wielkim.
 20. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla projektu budowlanego kładki nad rzeką Sapiną w ciągu pieszo-rowerowym Węgorzewo-Ogonki.
 21. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla określenia warunków gruntowo-wodnych poniżej rzędnych dna korta drogowego, na terenie budowy ul. Sikorskiego (od ul. Wilczyńskiego do ul. Laszki) w Olsztynie. ZADANIE1.
 22. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne na działce budowlanej 812/5 przy ul. Baczyńskiego w Mławie.
 23. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlanego budynku jednorodzinnego na działce 351/17 w Klebarku Wielkim.
 24. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Turystycznej w Węgorzewie.
 25. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z budową drogi na działce nr ewidencyjny 223 obręb 01 w Węgorzewie.
 26. SPRAWOZDANIE z badań geotechnicznych przy wybranych obiektach drogowych projektowanej obwodnicy Augustowa.
 27. SPRAWOZDANIE z badań geotechnicznych przy wybranych obiektach inżynierskich projektowanej obwodnicy Augustowa.
 28. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlanego domku jednorodzinnego na działce 353/7 w Klebarku Wielkim..

NADZORY GEOLOGICZNE / GEOTECHNICZNE NA BUDOWACH – 2011

LISTA OPRACOWAŃ DLA POTRZEB PROJEKTOWANIA – 2011